Şirketimiz deneyimli mühendisleri ile taşıyıcı sistem çeşitliği bakımından betonarme, ard-germe, ön-germe, çelik, yığma ve ahşap yapılar konusunda uzmanlaşmış ve konsept tasarımın gerekliliklerini dikkate alarak inovatif çözüm odaklı proje ve inşaat uygulamaları ile faaliyet göstermektedir.

Betonarme, Çelik, Yığma ve Ahşap yapıların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (TSE500-2000), Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYE-2016), Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliği (ABTHYE-2024), Avrupa Yapısal Tasarım Standartları (EUROCODE), American Standartları (ACI, AISC) yönetmelikleri kapsamında konsept tasarımın gerekliliklerini dikkate alarak inovatif çözüm odaklı statik proje ve mühendislik hizmetleri verilmektedir.

 • Konut Projeleri
 • Yüksek Katlı Yapılar
 • Endüstri Yapıları
 • Alt Yapı Projeleri
 • İş Merkezleri
 • Spor Tesisleri
 • Dini Yapılar
 • Köprü Projeler
 • Kamu Yapıları
 • Yarışma Projeleri
 • Ard Germe - Ön Germe
 • Eğitim Yapıları
 • Enerji Yapıları
 • Güçlendirme Projeleri
 • Sosyal Tesisler
 • Havalimanı ve Terminal
 • Tarihi Yapılar