METRO VE TÜNEL HATTI BİNA DURUM TESPİTİ (BDT)

Karayolu, Metro, Tramvay vb. Tünellerin etki alanı içerisindeki tüm yapıların Seviye-I, Seviye-II ve Seviye-III aşamaları ile yapıların incelenmesi hizmetidir.

Seviye-I

Yapılar pozlanarak binaların yapısal özelliklerinin (yapısal düzensizlikler, hasarlar, aktif ve pasif kuyular, vb.) incelenmesi, detaylı fotoğraflanması ve raporlanması hizmetleridir.

Seviye-II

Seviye I değerlendirme esnasında hem rölahtif riski ORTA ya da YÜKSEK olarak değerlendirilmiş yapıların hem de tarihi anıtlar veya koruma altında olan bütün binalar/yapılar, su kuleleri, köprüler, deniz yapıları, arkeolojik yapılar, merkezi kanalizasyon boruları ve geniş kesitli borular, okullar, kreşler, hastaneler, eğitim kurumları, Türk Deprem Yönetmeliğine göre Önem Faktörü l ‘den büyük (l> l) olan yapıların Seviye II ‘de rölatif risk sınıflandırılması yapılır.

Seviye-III

Seviye III, uygun yazılımlarla (ihtiyaca göre 2 veya 3 boyutlu) yapılacak ileri düzeyde nümerik analizlerin kullanımı ile, binaların/yapıların beklenen davranışlarının detaylı olarak değerlendirmesini içermektedir. Bu analizler, asgari olarak aşağıdaki konuları yeterince simüle edilir.

  • Zemin ve bina/yapı arasındaki etkileşim
  • Metro inşa yöntemi ve sırası (açık kazı, tünel delme vb).
  • Lineer olmayan zemin davranışı.
  • Yapının davranışı.
  • Yapı temellerinin tipi ve yerleşimi.
  • Binanın/Yapının güzergahtaki yeri ve yön olarak yerleşimi.
  • Daha önceki deplasmanlar, hasarlar vb.

RİSKLİ YAPI TEKNİK RAPORU

Deprem risk raporu 6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kanun kapsamında, belirlenen riskli yapılar yıkılıp yerlerine deprem yönetmeliklerine uygun, güvenli binaların hız bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır. Riskli olarak sınıflandırılan binalar için devlet, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çeşitli teşvikler ve destekler sağlar. Riskli binaların dönüştürülmesi, olası bir depremde can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri sayesinde şehirler daha planlı ve estetik bir görünüme kavuşur. 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli Binaların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar ‘da belirtilen hususlara göre Deprem Risk Raporu Hazırlayarak kolaylıkla binanızı yenileyebilirsiniz.

MALZEME TEST RAPORU

Mevcut binada ya da yeni yapılacak binalarda kullanılan yapı malzemelerinin karakteristik dayanımlarının belirlenmesi için testler yapılmaktadır

BETON DAYANIMI TESTİ

Küp yada silindir formunda beton kütle alımı, dayanımının ölçülmesidir ve karakteristik beton dayanımının belirlenmesidir.

ÇELİK ÇEKME TESTİ

İnşaat Donatılarının (S420,S220), Çelik profillerin ve Çelik Lamaların çekme kuvveti etkisi altında numune kopana kadar numunenin davranışını belirlemek amacıyla yapılan deneydir.

DUVAR KAYMA TESTİ

Bina duvarlarında kesme dayanımının belirlenmesi için yapılan testtir. Genellikle yığma yapılarda yapılır harçların çekme ve aderansı hususunda bilgi alınması sağlanır.

FLAT JACK TESTİ

Duvarın basınç dayanımı, elastisite modülü ve poisson oranı gibi mekanik özellikleri ve ayrıca duvardaki mevcut düşey basınç gerilmesi miktarı tespit edilebilmektedir.