Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarının üzerinde yer almaktadır. Çarpık kentleşme, bilinçsiz yapı üretimi, binaların ekonomik ömürlerini tamamlaması, nüfus yoğunluğunun artması, yapım zamanındaki yönetmeliklerin ve denetimlerin zayıf olması vb. nedenlerle depremin etkileri katlanarak can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Yeni yapıların deprem etkileri dikkate alınarak tasarlanması, mevcut yapıların incelenmesi ve depreme karşı performans hedeflerinin sağlanması hususunda proje ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

PERFORMANS ANALİZİ

Deprem performans analizi, yapıların deprem etkilere karşı dayanımını belirlemektir. Deprem riski yüksek bölgelerde bulunan yapıların mevcut durumunu anlamak ve deprem güvenliğini artırmak amacıyla yapılması büyük önem taşır. Deprem performans analizi sayesinde, yapıların mevcut durumlarının incelenmesi, potansiyel zayıf noktalarının belirlenmesi ve gerekli güçlendirme çalışmalarının planlanması mümkün olmaktadır.

Yapısal modelleme, saha tespit ve yapı laboratuvarı aşamalarını içerir. Yapısal modelleme ile binanın mevcut durumu ve mühendislik özelliklerini deprem yönetmeliği kapsamında detaylı bir şekilde incelenirken, bölgesel deprem tehlike analizleri ve yapısal dayanıklılık testleri yapılarak yapıların deprem performansı belirlenir. Bu süreç, binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu ve hangi iyileştirmelerin yapılabileceğini ortaya koyar.

Deprem performans analizi, deprem riski altındaki yapıların güvenliğini artırmada kritik bir rol oynar. Bu analizler sayesinde, yapılar için özel güçlendirme stratejileri geliştirilebilir, böylece olası bir deprem sırasında can ve mal kaybının önlenmesine katkıda bulunulabilir. Deprem performans analizi hem mevcut yapıların değerlendirilmesi hem de yeni yapıların tasarlanması aşamasında önemli bir referans sunar.

BİNA TAKVİYE GÜÇLENDİRME

Bina takviye ve güçlendirme işlemleri, yapıların deprem, aşırı yük ve zamanla meydana gelen çeşitli hasarlar gibi durumlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için gerçekleştirilen önemli uygulamalardır. Bu süreç, binaların mevcut yapısal performansını artırmayı, böylece insan hayatını korumayı ve maddi kayıpları azaltmayı amaçlar. Güçlendirme, genellikle mevcut binanın taşıyıcı sistemine ek elemanlar eklenerek veya mevcut elemanların kapasitesinin artırılması yoluyla yapılır.

Güçlendirme teknikleri arasında, dıştan çelik veya karbon fiberle sarılma, betonarme elemanlara ek donatılar eklenmesi, duvarlara çelik levha veya karbon fiber takviyesi yapılması, sönümleyicilerin ve izolatörlerin kullanılması gibi yöntemler bulunmaktadır. Ayrıca, bina temellerinin güçlendirilmesi de önemlidir. Bu, temel altına mikro kazıkların yerleştirilmesi veya mevcut temelin altına ek beton dökülmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.

Bina takviye ve güçlendirme işlemleri, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, yapıların ömrünü uzatmak ve olası doğal afetler karşısında güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu tür çalışmalar, alanında uzman mühendisler tarafından detaylı bir inceleme ve analiz sürecinin ardından planlanarak uygulanmaktadır. Hasarsız veya hasarlı yapıları bilimsel ve teknolojik inşaat yöntemleri kullanılarak, projeye özgü çözüm ve mühendislik uygulamaları ile yapıların takviye ve güçlendirme projeleri tarafımızdan hazırlanmaktadır.