HİZMETLERİMİZ

Yapısal Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Betonarme, çelik, yığma ve ahşap yapıların TDY-2000, TSE500, ÇYTHYE-2016 (Eski-TSE648) , EUROCODE, ACI yönetmelikleri kapsamında konsept tasarımın gerekliliklerini dikkate alarak inovatif çözüm odaklı statik proje ve mühendislik hizmetleri verilmektedir. Konut Projeleri, Eğitim Yapıları, Sosyal Tesisler, Yüksek Katlı Yapılar, Spor Tesisleri, Kamu Yapıları, Enerji Yapıları, Havalimanı ve Terminal, Endüstri Yapıları, Ticaret Yapıları, Dini Yapılar, Yarışma Projeleri, Güçlendirme Projeleri, Tarihi Yapılar, Alt Yapı Projeleri, Köprü Projeleri,

Geoteknik Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Geoteknik proje kapsamında iksa sistemleri, palplanş, istinat yapıları, fore kazık uygulamaları, kuyu temel sistemlerinin tasarımı ve mühendislik hizmetleri sistemleri tasarımı ve mühendislik hizmetleri

Performans Raporu

Mevcut betonarme, yığma ve çelik yapıların TDY-2007, TS500, T648 (YENİ ÇYTHYE-2016) yönetmeliklerine göre yapıların statik ve dinamik yükler etkisinde bina performansının belirlenmesi

Riskli Yapı Tespiti (Deprem Risk Raporu)

6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapıların deprem risk raporlarının hazırlanması

Tünel Hattı Bina Durum Tespiti

Karayolu, metro, tramvay vb. tünellerin etki alanı içerisindeki tüm yapılar, pozlanarak binaların yapısal özelliklerinin (yapısal düzensizlikler, hasarlar, aktif ve pasif kuyular, vb.) incelenmesi, detaylı fotoğraflanması ve raporlanması hizmetleri Mesleki Kontrollük Hizmetleri Statik proje nezdinde oluşturulan imalatların uzman mühendislerce periyodik olarak kontrol mekanizmasının oluşturulması ve raporlanması hizmetleridir.

Mesleki Kontrollük Hizmetleri

Statik proje nezdinde oluşturulan imalatların uzman mühendislerce periyodik olarak kontrol mekanizmasının oluşturulması ve raporlanması hizmetleridir.